OPEN STUDIO

Xiaoxiao Ma ‘Kerman Floral’ Shell gold and gouache on paper

Xiaoxiao Ma
‘Kerman Floral’
Shell gold and gouache on paper